golden-art-mobile-odot-golden

קבוצה יזמית ששמה לה למטרה ליזום, לבנות ולנהל לאורך זמן פתרונות דיור איכותיים המבוססים על שילוב מאוזן בין דיור להשכרה ולמכירה, תוך שילוב מסחר ושירותים לרווחת הקהילה, ולפיתוח החברה והשכונה. מאחורי הקבוצה עומדים מייסדי חברת Artimus מארה"ב וחברת GNS, אשר חברו יחד לקדם את החזון לייזום ויישום פתרונות מתקדמים בראיה הוליסטית לבניית קהילות בסביבות מגורים ומסחר יציבות בישראל. אנו מביאים עמנו ניסיון של כ- 30 שנה ביישום מודלים דומים בניו-יורק, שהובילו בין היתר למהפך ההתחדשות העירונית שעברה שכונת הארלם והפיכתה לאחת מהשכונות המתפתחות והמשגשגות בניו-יורק.

title8

קבוצה יזמית ששמה לה למטרה ליזום, לבנות ולנהל לאורך זמן פתרונות דיור איכותיים המבוססים על שילוב מאוזן בין דיור להשכרה ולמכירה, תוך שילוב מסחר ושירותים לרווחת הקהילה, ולפיתוח החברה והשכונה. מאחורי הקבוצה עומדים מייסדי חברת Artimus מארה"ב וחברת GNS, אשר חברו יחד לקדם את החזון לייזום ויישום פתרונות מתקדמים בראיה הוליסטית לבניית קהילות בסביבות מגורים ומסחר יציבות בישראל. אנו מביאים עמנו ניסיון של כ- 30 שנה ביישום מודלים דומים בניו-יורק, שהובילו בין היתר למהפך ההתחדשות העירונית שעברה שכונת הארלם והפיכתה לאחת מהשכונות המתפתחות והמשגשגות בניו-יורק.

Artimus

title10
golden-art-mobile-odot-artimus

החברה פועלת למעלה מ – 30 שנה בניו-יורק.
יזמה ובנתה למעלה מ- 70 בניינים, 3,000 יח"ד ושטחי מסחר בהיקף כולל של למעלה מ- 300,000 מ"ר מזוהה כחברה המובילה בתהליך הפיכת שכונת Harlem לשכונה מתפתחת, משגשגת ומבוקשת.
מהווה מודל ליישום חזון הוליסטי של פיתוח נדל"ני, כלכלי וחברתי של שכונות תוך שיתוף פעולה עם גורמי התכנון, העירייה, הקהילה והתושבים.

כניסה לאתר Artimus

החברה פועלת למעלה מ – 30 שנה בניו-יורק.
יזמה ובנתה למעלה מ- 70 בניינים, 3,000 יח"ד ושטחי מסחר בהיקף כולל של למעלה מ- 300,000 מ"ר
מזוהה כחברה המובילה בתהליך הפיכת שכונת Harlem לשכונה מתפתחת, משגשגת ומבוקשת.
מהווה מודל ליישום חזון הוליסטי של פיתוח נדל"ני, כלכלי וחברתי של שכונות תוך שיתוף פעולה עם גורמי התכנון, העירייה, הקהילה והתושבים.

כניסה לאתר Artimus